top of page

Certifikácia plastových okien a dverí

Pečať kvalitných okien garantuje kupujúcemu originálny výrobok. Jeho vysokú kvalitu preverujeme:

1.

Zdokladovaním pôvodu

použitých profilov

2.

Výrobným auditom

3.

Záťažovými skúškami

na pevnosť zvarov

4.

Používanými predpísanými

spôsobmi montáže

5.

Udelením certifikátu

1. Zdokladovaním pôvodu použitých profilov

Kotva 1

Členovia združenia Revolučné okná vyrábajú výplne stavebných otvorov z originálneho nemeckého profilového systému Salamander a Brügmann, ktorého autorizovaným dodávateľom pre slovenský trh je spoločnosť TOZAN EU, a. s. Certifikát potvrdzuje zdokladovaný pôvod profilov a garantuje kvalitu profilového systému.

Certifikat-Salamander2.jpg
Kotva 2

2. Výrobným auditom

Všetkým členom Revolučných okien vykonávame výrobný audit v pravidelných intervaloch. Zameriavame sa na kontrolu výrobných procesov, nastavenia strojov a kvality používaných materiálov.

2.a

skladovanie profilov

 • kontrola skladovania v paletách,

 • kontrola skladovania v regáloch

2.b

rezanie profilu

 • kontrola dĺžky profilu, kontrola rezu 45 stupňov,

 • kontrola rezu 90 stupňov,

 • kontrola odklonu od zvislice,

 • kontrola ostrosti a čistoty kotúča,

 • kontrola podložky (príložky),

 • kontrola upnutia profilu,

 • kontrola dosadacej plochy vhodnej k profilu 

2.c

používaná výstuha

 • kontrola hrúbky steny zodpovedajúca predpisom,

 • kontrola dĺžky výstuhy podľa smernice,

 • kontrola čistoty výstuhy,

 • kontrola výstuhy či je bez emulzie

2.d

odvodnenie/odvzdušnenie

 • kontrola správneho počtu na danú vzdialenosť,

 • kontrola správnej dĺžky drážky,

 • kontrola čistoty frézovanej drážky,

 • kontrola vzdialenosti od rohu,

 • kontrola vyosenia vnútri / vonku,

 • kontrola či nie je prerušená komora výstuhy,

 • kontrola vonkajšej výšky,

 • kontrola vyfúkania drážky

2.e

skrutkovanie výstuže

 • kontrola počtu skrutiek na bielom profile,

 • kontrola počtu skrutiek na dekore,

 • kontrola umiestnenia skrutiek,

 • kontrola dĺžky skrutiek na ráme a krídle

2.f

vŕtanie olív a frézovanie

 • kontrola dĺžky frézovania, kontrola správnosti miery pri stredovom / konštantnom vŕtaní,

 • kontrola čistoty a ostrosti vrtáka a frézy,

 • kontrola správnosti schémy pre vŕtanie olív a frézovanie,

 • kontrola čistoty frézovaných otvorov (špony)

2.g

zváranie

 • kontrola teploty vo výrobnej hale,

 • kontrola teploty profilov,

 • kontrola umiestnenia zváračky,

 • kontrola teploty zváracieho zrkadla,

 • kontrola čistoty zrkadla a profilu,

 • kontrola zodpovedajúcej príložky k profilu,

 • kontrola vzdialenosti príložiek na ohraničenie,

 • kontrola pravouhlosti príložiek,

 • kontrola dodatočnej podpory,

 • kontrola upínacieho tlaku,

 • kontrola tlaku tavenia,

 • kontrola tlaku spájania,

 • kontrola prispôsobenia času,

 • kontrola času spájania,

 • kontrola ohraničenia zvaru,

 • kontrola požadovanej a skutočnej veľkosti,

 • kontrola uhlu hotového spoju

2.h

začisťovanie

 • kontrola času chladnutia,

 • kontrola čistoty zafrézovanej drážky,

 • kontrola vnútorného rohu (zárezy),

 • kontrola kovacej drážky,

 • kontrola vrtáku pre drážku tesnenia

2.i

tesnenie

 • kontrola začiatku tesnenia,

 • kontrola lepenia v drážke,

 • kontrola tesnenia vyrovnávajúceho tlak,

 • kontrola prevedenia rohov

2.j

priečniky

 • kontrola hĺbky frézovania,

 • kontrola dĺžky priečky,

 • kontrola vŕtania,

 • kontrola výstuže,

 • kontrola voľby skrutky,

 • kontrola voľby držiaka priečky

2.k

kovanie

 • kontrola správnosti osadenia uzatváracieho protiplechu,

 • kontrola dĺžky skrutiek,

 • kontrola počtu uzatváracích protiplechov,

 • kontrola schémy vŕtania,

 • kontrola rozmerov medzier,

 • kontrola stredu zámku,

 • kontrola údržby

2.l

zasklievanie

 • kontrola tesnenia  a zasklievacej lišty,

 • kontrola tolerancie skla,

 • kontrola šírky zasklievacej podložky,

 • kontrola nosných podložiek,

 • kontrola zaistenia distančných podložiek,

 • kontrola zakrytia prevetrania

2.m

záverečná kontrola

 • kontrola prekrytia,

 • preskúšanie uzatváracích bodov,

 • preskúšanie funkčnosti,

 • kontrola očistenia okna,

 • kontrola balenia a expidície

kotva 3

3. Záťažovými skúškami na pevnosť zvarov

Všetkým členom Revolučných okien je v pravidelných intervaloch vykonávaná kontrola pevnosti zvarov. Kontrola sa robí záťažovými skúškami na lámačke rohov. V závislosti od množstva vyrobených okenných jednotiek sa záťažové skúšky vykonávajú mesačne, polročne, alebo po prestavbe nastavení zváracieho stroja.

Tieto záťažové kontroly sú garanciou pevnosti zvaru, pričom vyrobené okenné jednotky musia spĺňať požadované hodnoty na pevnosť zvaru predpísané výrobcom profilov Salamander Industrie-Produkte GmbH.

Kotva 4

4.Používanými predpísanými spôsobmi montáže

O správnej montáži hovoríme vtedy, ak bolo okno nainštalované do otvoru v súlade s platnou technickou vykonávacou normou (STN 73 3134). Jednoducho povedané, okrem bezchybného ukotvenia okna je potrebné tiež zabezpečiť utesnenie tzv. pripojovacej škáry, teda priestoru medzi okenným rámom a ostením.
To sa niekedy zámerne a niekedy zase mylne vykonáva „iba“ montážnou penou. Tento fatálny omyl potom vedie k postupnému zatekaniu dažďovej vody do interiéru, k vlhnutiu ostenia a ku vzniku plesní. Každá PUR pena je totiž veľmi absorpčným materiálom a rýchlo degraduje na slnku, to spoznáme zvyčajne podľa hrdzavej farby. Preto je nutné tento tepelný izolant chrániť špeciálnymi fóliami.

Montáž okna pomocou tesniacej izolačnej fólie

Montáž okna pomocou tesniacej pásky

Prečo mať kvalitne namontované okno?
 

- Legislatívny predpis STN 73 3134
- Zamedzenie výskytu plesní v ostení okna
- Zamedzenie vzniku tzv. chladných rohov
- Zamedzenie preťahovaniu vzduchu medzi rámom a ostením
- Zachovanie dlhej životnosti okna

Pozrite  si video a zistite viac o tom, ako vyzerá kvalitná montáž okna.

 

 

Odporúčame vám aj článok z nášho blogu: ZÁSADY MONTÁŽE VONKAJŠÍCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ DO STAVBY

Kotva 5

5. Udelenie certifikátu

Po splnení všetkých podmienok vydáme členovi združenia Revolučné okná certifikát Pečať kvalitných okien. Zákazník tak vie, že s takto označeným výrobkom získal najvyššiu kvalitu na trhu priamo od overeného slovenského výrobcu.

 

Ak člen prestane dodržiavať stanovené pravidlá združenia alebo dostane zlé referencie od zákazníkov, môže mu byť logo združenia, pečať kvalitných okien a certifikát odobraté.

pečat_kvalitných_okien_new_2018_jul3.png
bottom of page