top of page

Certifikácia hliníkových okien a dverí

Pečať kvalitných okien garantuje kupujúcemu originálny výrobok. Jeho vysokú kvalitu preverujeme:

1.

Zdokladovaním pôvodu

použitých profilov

2.

Výrobným auditom

3.

Používanými predpísanými

spôsobmi montáže

4.

Udelením certifikátu

1. Zdokladovaním pôvodu použitých profilov

Kotva 1

Členovia združenia Revolučné okná vyrábajú výplne stavebných otvorov z profilového systému nemeckej značky izool GmbH, ktorého autorizovaným dodávateľom pre slovenský trh je spoločnosť

TOZAN EU, a.s. Certifikát potvrdzuje pôvod profilov a garantuje kvalitu profilového systému.

izool_certifikat_pre_SK_TOZAN_EU.jpg
Kotva 2

2. Výrobným auditom

Všetkým členom Revolučných okien vykonávame výrobný audit v pravidelných intervaloch. Zameriavame sa na kontrolu výrobných procesov, nastavenia strojov a kvality používaných materiálov.

skladovanie.jpg

2.a

skladovanie profilov

 • kontrola skladovania v paletách,

 • kontrola skladovania v regáloch

2.b

rezanie profilu

 • kontrola dĺžky profilu, kontrola rezu 45 stupňov,

 • kontrola rezu 90 stupňov,

 • kontrola odklonu od zvislice,

 • kontrola ostrosti a čistoty kotúča,

 • kontrola podložky (príložky),

 • kontrola upnutia profilu,

 • kontrola dosadacej plochy vhodnej k profilu 

rezanie.jpg

2.c

odvodnenie/odvzdušnenie

 • kontrola správneho počtu na danú vzdialenosť,

 • kontrola správnej dĺžky drážky,

 • kontrola čistoty frézovanej drážky,

 • kontrola vzdialenosti od rohu,

 • kontrola vyosenia vnútri / vonku,

 • kontrola vonkajšej výšky,

 • kontrola vyfúkania drážky

odvodnenie.jpg
frézovanie.jpg

2.d

vŕtanie olív a frézovanie

 • kontrola dĺžky frézovania,

 • kontrola správnosti miery pri stredovom / konštantnom vŕtaní,

 • kontrola čistoty a ostrosti vrtáka a frézy,

 • kontrola správnosti schémy pre vŕtanie olív a frézovanie,

 • kontrola čistoty frézovaných otvorov (špony)

rohy.jpg

2.e

kontrola spájania rohov

 • kontrola kontrola čistoty lisu a profilu,

 • kontrola zodpovedajúcej príložky k profilu,

 • kontrola pravouhlosti príložiek,

 • kontrola dodatočnej podpory,

 • kontrola upínacieho tlaku,

 • kontrola tlaku spájania,

 • kontrola požadovanej a skutočnej veľkosti,

 • kontrola uhlu hotového spoju,

2.f

 • kontrola začiatku tesnenia,

 • kontrola lepenia v drážke,

 • kontrola tesnenia vyrovnávajúceho tlak,

 • kontrola prevedenia rohov,

kontrola tesnenia

tesneni.jpg

2.g

kontrola priečnikov

 • kontrola hĺbky frézovania,

 • kontrola dĺžky priečky,

 • kontrola vŕtania,

 • kontrola voľby skrutky,

 • kontrola voľby držiaka priečky

stĺpiky.jpg
kovanie.jpg

2.h

kontrola kovania

 • kontrola správnosti osadenia uzatváracieho protiplechu,

 • kontrola dĺžky skrutiek,

 • kontrola počtu uzatváracích protiplechov,

 • kontrola schémy vŕtania,

 • kontrola rozmerov medzier,

 • kontrola stredu zámku,

 • kontrola údržby

zasklievanie.jpg

2.i

kontrola zasklievania

 • kontrola tesnenia  a zasklievacej lišty,

 • kontrola tolerancie skla,

 • kontrola šírky zasklievacej podložky,

 • kontrola nosných podložiek,

 • kontrola zaistenia distančných podložiek,

 • kontrola zasklievacieho tesnenia,

2.j

záverečná kontrola

 • kontrola prekrytia,

 • preskúšanie uzatváracích bodov,

 • preskúšanie funkčnosti,

 • kontrola očistenia okna,

 • kontrola balenia a expidície

meranie.jpg
kotva 3

3.Používanými predpísanými spôsobmi montáže

Ukážková montáž

Prečo mať kvalitne namontované okno?
 

- Legislatívny predpis STN 73 3134
- Zamedzenie výskytu plesní v ostení okna
- Zamedzenie vzniku tzv. chladných rohov
- Zamedzenie preťahovaniu vzduchu medzi rámom a ostením
- Zachovanie dlhej životnosti okna

Pozrite  si video a zistite viac o tom, ako vyzerá kvalitná montáž okna.

 

 

Odporúčame vám aj článok z nášho blogu: ZÁSADY MONTÁŽE VONKAJŠÍCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ DO STAVBY

Kotva 4

4. Udelenie certifikátu

Po splnení všetkých podmienok vydáme členovi združenia Revolučné okná certifikát Pečať kvalitných okien. Zákazník tak vie, že s takto označeným výrobkom získal najvyššiu kvalitu na trhu priamo od overeného slovenského výrobcu.

 

Ak člen prestane dodržiavať stanovené pravidlá združenia alebo dostane zlé referencie od zákazníkov, môže mu byť logo združenia, pečať kvalitných okien a certifikát odobraté.

pečat_kvalitných_okien_new_2018_jul3.png
bottom of page