top of page
  • Obrázek autoraenebiresk

KVALITNÉ OKNO ROBÍ KVALITNÁ MONTÁŽ


Čo ste možno nevedeli...

Dnes sa denne sa stretávame s tým, že sa montáž okna vykonáva len s použitím montážnej peny (PUR peny). Obyčajný „Smrteľník“, ktorý práve neštuduje po večeroch technické normy, netuší, že tento postup je úplne chybný.

PUR pena nie je nič iné ako tepelný izolant. Robí skvelú službu, ak je neustále udržiavaný v suchu a chránený pred denným svetlom. Preto musí byť tento izolant, pri správnej montáži okien, chránený systémom fólií, o ktorom ste sa v tomto materiáli dozvedeli.

Nedodržanie tohto postupu znamená, že skôr alebo neskôr budú u vašich nových okien bujnieť plesne, ktoré vznikajú nefunkčným tepelným izolantom (PUR penou), ktorý nebol ničím chránený. Pena nasiakla vodou a vodnými parami a začala sa v škáre jednoducho rozpadať. Špaleta začala premŕzať a vznikal tu rosný bod, na ktorom kondenzovala vzdušná vlhkosť. A to je živná pôda pre všetky huby. Dôkazom je napr. okno na obrázku vyššie.

Čo je správna montáž okna?

O správnej montáži hovoríme vtedy, ak bolo okno nainštalované do otvoru v súlade s platnou technickou vykonávacou normou (STN 73 3134). Jednoducho povedané, okrem bezchybného ukotvenia okna je potrebné tiež zabezpečiť utesnenie tzv. pripojovacej škáry, teda priestoru medzi okenným rámom a ostením. To sa niekedy zámerne a niekedy zase mylne vykonáva „iba“ montážnou penou. Tento fatálny omyl potom vedie k postupnému zatekaniu dažďovej vody do interiéru, k vlhnutiu ostenia a ku vzniku plesní. Každá PUR pena je totiž veľmi sorpčným materiálom a rýchlo degraduje na slnku, to spoznáme zvyčajne podľa hrdzavej farby. Preto je nutné tento tepelný izolant chrániť špeciálnymi fóliami.

Prečo mať kvalitne namontované okno?

- Legislatívny predpis STN 73 3134 - Zamedzenie výskytu plesní v ostení okna - Zamedzenie vzniku tzv. chladných rohov - Zamedzenie preťahovaniu vzduchu medzi rámom a ostením - Zachovanie dlhej životnosti okna

Princíp správnej montáže systémom illbruck i3

Montáž okna s fóliami

Exteriérová paropriepustná vodotesná fólia, vnútorná tepelná izolácia - PUR pena - a interiérová parotesná fólia.

97 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page