top of page
  • Obrázek autoraenebiresk

Kvalita zabudovania okien rastie, samozrejmosťou ale stále nie je


Dnes si možno len ťažko predstaviť, že by pokrývačská alebo tesárska fi rma dodala strechu bez toho, aby jej súčasťou nebola parotesná zábrana a poistná hydroizolácia. Táto rýdzo technická vec je natoľko známa, a nepochybne dôležitá, že ju už nikto nespochybňuje. V oblasti montáží okien to tak však zďaleka ešte nie je. Hydroizolačné a parotesné zábrany sú pre mnohé montážne firmy stále veľkým tabu, a tak sa aj naďalej veselo pení v domnienke, že len takto je to správne. Napriek tomu je tu určitý rastúci kvalitatívny trend, a to vďaka vzdelanejším a zvedavejším investorom.

Rovnako ako u spomenutých striech, by bolo ideálnym stavom, ak by kupujúci pri objednávke okien dostal od dodávateľa férovú cenu vrátane plnohodnotnej a kvalitnej montáže – teda zabudovanie výrobku tak, aby nedochádzalo k prieniku hnaného dažďa do špáry medzi okenným rámom a ostením zo strany vonkajšej, a prieniku vodných pár zo strany vnútornej. Toto nakoniec už 9 rokov vyžaduje technická norma STN 733134. A pretože život nie je ideálny, nie sú ideálne ani cenové ponuky dodávateľov okien. V nich investor dostane vyčerpávajúce informácie o produktoch, čo je samozrejme v najlepšom poriadku, ale o tom, či budú nové okná nainštalované do stavby v súlade s platnou technickou normou, nebýva v ponukách, až na výnimky, ani zmienka.

Oplatí sa vedieť viac

Pretože normované zabudovanie okien nie je realizačnými firmami vykonávané automaticky, vždy sa vyplatí vedieť o problematike viac a nespoliehať sa len na informácie od dodávateľov. Zhrňme si teda, čo pri výbere nových okien netreba určite ponechať bez povšimnutia a čo nekompromisne vyžadovať.

Montáž okien zdarma

Obľúbená obchodná finta nejedného predajcu okien. Nič nie je zadarmo, a ak to obchodník v ponuke deklaruje, zbystrite pozornosť. Obvykle totiž ide len o základnú montáž, teda vsadenie okna do otvoru, ukotvenie a vypenenie škáry. Tým to pre montážnika končí. Všetko ostatné, ako sú hydroizolačné a parotesné zabezpečenie škáry membránami a murárske„vysprávky“, sa konať nebudú. A ak to budete spätne vyžadovať, tak pochopiteľne za príplatok. Tu je dôležité upozorniť, že dolepenie exteriérových hydroizolačných a interiérových parotesných membrán na už zabudované okno tak, aby membrány spoľahlivo fungovali, môže byť náročnejšie!Bežne sa membrány na okenný rám aplikujú ešte pred vsadením celku do otvoru a potom sa už len dolepia na ostenie a zapravia pod omietku.

Súhlasiť či nesúhlasiť s parotesným vyhotovením škáry?

Veľmi zaujímavá formulka figurujúca najčastejšie na konci cenových ponúk. Niekedy býva už vopred zaškrtnuté „súhlasím“. Ak však nie je kupujúci dostatočne informovaný o normovanej montáži okien, nechá si od predávajúceho „poradiť“ aké slovo zaškrtnúť. Ak sa dodávateľ nechce zaoberať normovaným ošetrením škáry, bude kupujúceho presviedčať, že táto časť montáže nie je dôležitá, a preto je výhodnejšie „nesúhlasiť“ s parotesným vyhotovením škáry. Okno bude namontované len s PUR penou. Pri akejkoľvek budúcej reklamácii, napríklad, keď cez špáru zatečie dažďová voda, má kupujúci smolu, pretože v zmluve nesúhlasil s normovaným zabudovaním.

Normovaná montáž len do novostavieb

Častá argumentácia dodávateľov okien. Vec sa má tak, že namontovať okno podľa normy do novostavby je celkom logicky jednoduchšie než pri výmene starého okna za nové. V nanovo stavaných domoch sú dnes používané presné stavebné materiály, škáry medzi rámom okna a ostením sú obvykle rovnomerné a čisté. Aplikácia hydroizolačných a parotesných membrán a ich zapravenie je jednoduchšie. Pri nových domoch sa takisto ponúka použitie komprimačných pások (typicky illmod Trio+), ktoré nahrádzajú klasickú PUR penu aj membrány. Rovnako nie je pravda, že do rekonštrukcií nie je možné vsadiť okno a normovane ho zabudovať. Samozrejme, pre realizačnú fi rmu je to náročnejšie vzhľadom na náročnú predpovedateľnosť kvality ostenia a šírku škáry. Pri štandardnej výmene zdvojeného okna za nové plastové do murovaného domu však zásadný problém nebýva. Systém s použitím PUR peny ako tepelného izolantu a interiérovej parotesnej a exteriérovej hydroizolačnej fólie s perlinkou funguje úplne bezpečne.

Táto PUR pena zvládne všetko

Čas od času prídu rôzni podnikavci so „zázračnou“ penou, ktorú sa snažia ponúkať dodávateľom okien a montážnym firmám. Argumentujú vodotesnosťou, vzduchotesnosťou, často aj UV odolnosťou a nespočetným množstvom certifikátov. Parotesné zábrany a hydroizolácie sa údajne používať nemusia. Bohužiaľ, vždy ide o zavádzajúce, ak nie priam o klamlivé informácie. Zatiaľ nie je známe a overené, že by niektorý zo svetových výrobcov PUR pien vyvinul produkt, ktorý by vyššie uvedenými vlastnosťami disponoval. Celkom istotne by taký izolačný materiál bol revolučný a pri práci oveľa efektívnejší, ale nič také zatiaľ ešte nie je. Žiadna PUR pena nie je vodotesná, ani UV stabilná. Naopak, ak nie je chránená pred denným svetlom a nie je udržiavaná v suchu, veľmi rýchlo degraduje, rozpadáva sa a stráca svoje tepelne izolačné vlastnosti. Zapraviť štrukturálne poškodenú penu pod omietku je hotová katastrofa. Nedostatočne izolovaná a chránená škára medzi oknom a ostením vedie k chladnutiu kútov v interiéri, kondenzácii vodných pár a vzniku plesní. Argumentov, prečo sa vyhnúť kvalitnému zabudovaniu okien, je zo strany dodávateľov, v najrôznejších variantoch, stále veľké množstvo. Rovnako, ako pri iných častiach stavby, sa určite oplatí vedieť o stavebných postupoch čo najviac a nespoliehať sa len na to, čo sa kde hovorí. Dnešná doba je veľmi rýchla a rýchle sú aj zmeny, ktoré prinášajú nové technológie a normy.

Text: v spolupráci s Tremco-Illbruck Foto: Tremco-Illbruck

326 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page