top of page
 • Obrázek autoraenebiresk

Čo by ste mali o oknách vedieť?


Okná sú dôležitou súčasťou každej stavby ako po estetickej, tak po praktickej stránke. Na trhu nájdete toľko typov, až sa v nich bežný človek stráca. Nasledovný prehľad vám pomôže v základnej orientácii.

Okná sa porovnávajú na základe ich technických parametrov. Medzi dôležité aspekty, ktoré by ste pred ich kúpou mali zvážiť sú:

Tepelnoizolačné vlastnosti

Aj tu platí, že samotná kvalita a montáž okien je na najvyššom stupni dôležitosti. Na tepelných stratách sa totiž podieľajú práve otvory a ich výplne. Ich rozmiestenie a napojenie na obvodový plášť má vplyv na energetické vlastnosti stavby. Prechod tepla v konečnom dôsledku závisí na zasklení, ráme, ploche zasklenia, distančnom rámčeku a jeho dĺžke. Všetky spomenuté faktory by mali byť v súlade. Požiadavky na výplne otvorov sa riadia podľa normy STN 73 0540.

Aký by mal byť súčiniteľ prechodu tepla?

Najpriaznivejšie hodnoty sa pohybujú od 0,7 do 0,8 W/(m2 K). Okná môžete zaskliť dvojsklami. Ich povrch je upravený pokovaním, vďaka čomu je výmena tepla medzi sklami znížená. Ak chcete tepelné vlastnosti okna ešte o niečo vylepšiť, pouvažujte o ich vyplnení moderným spôsobom – plynmi ako argón, xenón, kryptón.

Druhou možnosťou je siahnuť po trojskle. Tie sa používajú menej, a to hlavne kvôli ich vyššej cene. Sú aj o niečo ťažšie, a preto si vyžadujú mohutnejší rám.

Čo sa týka rámov, v ponukách výrobcov nájdete najčastejšie drevené a plastové rámy. Plastové majú oceľový profil a päť až osem komôr.

Zvukovoizolačné vlastnosti

Aby bolo okno dostatočne zvukotesné, musí byť bezchybne zatesnené a vonkajším tvarom zvuku odolávať. Izolačné vlastnosti závisia ďalej od tesnosti škár, okenného rámu a zasklenia. Aj tu existuje istý štandard v podobe normy DIN 4109.

Protihlukovú ochranu charakterizuje veličina Rw (dB). Tá zahŕňa zvuk, ktorý prejde oknom. Ostatné zvuky, ktoré do budovy prenikajú inými cestami (murivom, stropom, podlahou), nezahŕňa.

Požadovaná zvukotesnosť okien. Čo ovplyvňuje zvukovo izolačné vlastnosti?

 • Konštrukcia zasklenia

 • Škárová zvuková izolácia a montážne škáry – dĺžka a plocha škáry, akosť bočných otvorov, (hladké, drsné, porézne), tvar škáry (rovná, stupňovitá)

 • Absorpčné schopnosti materiálu a ventilačná tesnosť – prítlak tesnenia na bočné škáry

 • Kvalita montáže – nájdite firmu, ktorá ma nielen históriu, ale aj referencie od spokojných zákazníkov

Škárová nepriepustnosť a tesnosť proti náporovému dažďu

Požiadavky sa týkajú konštrukčnej škáry medzi krídlom a rámom okna. Kritéria nie sú presne určené. Avšak vo výnimočných situáciách môže malé množstvo zrážok preniknúť do okenného priestoru. Okná môžete proti podobným incidentom zabezpečiť:

 • Správnou realizáciou okennej drážky

 • Osadením príslušného tesnenia

 • Kvalitnou realizáciou ventilačných otvorov

Najlepšie je v tomto prípade dvojstupňové tesnenie. To sa vyznačuje priestorovo oddeleným tesnením proti dažďu a tesnením proti vetru.

Mechanická odolnosť

Hrá dôležitú rolu z hľadiska bezpečnosti budovy. Rozlišuje sa na dva hlavné aspekty: odolnosť voči vlámaniu a odolnosť voči priestrelu.

3 základné triedy bezpečnosti:

 1. WK1 – zlodej otvára okná fyzickou silou (využíva svoju váhu, prípadne údery lakťom)

 2. WK2 – zlodej otvára okná pomocou nástrojov (skrutkovač, nôž, kliešte, kliny)

 3. WK3 – zlodej používa násilnejšie nástroje (kladivo, sekera, krompáč)

Oknách vyšších tried bezpečnosti sa štandardne nevyrábajú, odporúča sa teda použiť mreže.

Okná odolné voči priestrelu bránia prieniku striel do interiéru. Delia sa do piatich tried. Zasklenie môže byť buď trieštivé, alebo netrieštivé.

Požiarna odolnosť

O požiarnej bezpečnosti hovorí norma STN 73 08. Okno je prvok, ktorým sa uzatvárajú požiarne úseky a únikové cesty. Požiarny uzáver otvorov sa líši podľa parametrov E=celistvosť, W=hustota tepelného otvoru, I=teplota na neohrievanej strane, S=prechod splodín horenia.

Je nutné si uvedomiť, že protipožiarne sklo nie je všetko. Až v kombinácii s rámom a po vykonaní skúšky jeho požiarna odolnosť vynikne a okno dosiahne požadované vlastnosti.

Vetranie a ventilácia

Výmena vzduchu je dôležitá pre domáce aj pracovné prostredie. Staré okná prepúšťajú príliš mnoho vzduchu a spôsobujú vysoké tepelné straty, zatiaľ čo tie nové majú opačný problém. Prirodzené vetranie je v dobre zatesnených budovách na veľmi nízkej úrovni. Preto ho musíte zabezpečiť inou cestou, a to napríklad mikroventiláciou, vetracou lištou alebo špeciálnym tesnením.

Mikroventilácia – pri otočení kľučkou o 45° sa okno otvorí o 4mm. Táto poloha odtesní krídlo, vďaka čomu sa vám priestory budú vetrať aj pri zatvorenom okne.

Vetracie lišty alebo mriežky sa osadzujú do rámu alebo nahrádzajú časť skla okna. Mechanika je skvelá na odstraňovanie vlhkosti v interiéroch a prísun čerstvého vzduchu. Navyše, tepelné straty sú minimálne a pri vetraní nevzniká prievan.

Poslednou možnosťou je špeciálne vetracie tesnenie, ktoré sa osadzuje v hornej časti okien. Pri jeho použití sa vzduch mení len minimálne. Spĺňa však hygienické normy pre obytné miestnosti.​

213 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page