SALAMANDER OKNO GROUP (SOG) - Je združenie slovenských výrobcov vyrábajúcich plastové okná a dvere z profilového systému Salamander. 

Hlavným poslaním združenia SOG je priniesť konečnému zákazníkovy kvalitný produkt (plastové okná a dvere) a služby s tým spojené (kvalita, servis a záruka). Ďalším poslaním združenia je upevnenie terajšieho postavenia a postupného budovania pevnej pozície značky Salamander na slovenskom trhu. A v neposlednom rade posilnenie značky jednotlivých členov združenia na slovenskom trhu.